Menneskeverd
 
Bli oppdatert og engasjert

Menneskeverd

Vern om Livet er Menneskeverds
medlemsmagasin.

Vern om Livet gir deg økt kunnskap
om livsvernsakene. Les menneskers
egne historier, om ny forskning, notiser om aktuelle saker, artikler
og reportasjer om temaene abort,
aktiv dødshjelp og bioteknologi.

 
 
Ønsker du å bestille
materiell? Send oss en
e-post med det du
ønsker å bestille eller
ring Anne Kari Sorknes
på tlf: 22 34 09 12.

Klikk her for mer infoVi vil bli større bli medlem!

Menneskeverd har over
9000 medlemmer. I løpet
av 2006 vil vi ha 2006 nye
medlemmer.
Dette fordi vi er Norges
eneste livsvernorganisasjon
og vi må bli større og
sterkere.

Bli medlem...

Menneskeverd
Username:
Password:ll